BAZY DANYCH

Żyjemy w czasach, gdzie dane, ich gromadzenie, przechowywanie oraz, przede wszystkim, przetwarzanie jest kluczowe, tak z punktu widzenia rozwoju cywilizacji, jak i w zakresie pojedynczego, nawet najmniejszego programu. Nie da się być programistą i nie pracować z danymi.

W tym przedmiocie poruszamy m.in. takie zagadnienia, jak hurtownie danych, relacyjne bazy danych, techniki programowania baz danych, bazy obiektowe i obiektowo-relacyjne. Wprowadzimy Cię również w zagadnienia Big Data i Business Intelligence. 

Bardzo ważnym elementem nauki będzie praktyczne poznanie jednej z najpopularniejszych baz relacyjnych - MySQL oraz składni języka SQL.Szczegółowy wykaz wykładów:


  • Relacyjne bazy danych

Uczymy się, czym są bazy danych i czym są relacyjne bazy danych. Wyjaśniam, dlaczego taka nazwa i co to są relację. Ogólnie poznajemy trochę teorii, która pozwala wejść nam głębiej w temat baz danych.


  • XAMPP

Instalujemy XAMPP i tworzymy pierwszą bazę danych, korzystając z graficznego środowiska. Czyli jeszcze nie potrzebujemy znajomości MySQL’a.


  • MySQL oparty o MariaDB

Dużą część przedmiotu poświęcamy na poznanie języka MySQL, ale naprawdę na dość zaawansowanym poziomie. Dodatkowym atutem jest fakt, że wszystkich komend używamy w terminalu. 


  • Poznajemy grafową bazę danych NoSQL o nazwie Neo4j

Przyszedł czas na poznanie grafowej bazy danych. Jeśli wiemy, co to są grafy i znamy ich podstawowe własności, to bazy grafowe powinny być dla nas bardzo czytelne. Poznamy język Cypher, który dla Neo4j jest odpowiednikiem MySQL w przypadku relacyjnych baz danych. 


  • Business Intelligence 

Czyli analityka biznesowa. Poznajemy środowisko Power BI Desktop. Uczymy się przygotowywać dane pod analizę i przedstawiać je w postaci automatycznych raportów. Poznajemy podstawy języka DAX.


  • Hurtownie danych

Omawiam, czym są hurtownie danych i przedstawiam pojęcia z nimi związane. Dzięki temu zaczynamy rozumieć, jaki ogrom informacji jest wokół nas i że do obróbki tak wielkiej ilości danych potrzebujemy całkiem innego podejścia.