Zapraszam osoby, które już zaczęły programować  C++ i chciałyby nauczyć się programować obiektowo. Obiektówka wiele osób przeraża i kojarzy się im z czymś skomplikowanym i trudnym do opanowania. Chcemy przekonać Cię, że wcale tak nie jest i myślimy, że po przejściu tego kursu uznasz to za proste i zaczniesz bez trudu programować obiektowo. W kursie przybliżamy podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym w C++, przy czym prowadzący stara się przekazać konkretne zagadnienia w sposób zwięzły, łatwy do zrozumienia i pokazać je na prostych przykładach.
Szczegółowe zagadnienia, które poruszam w kursie:

 • Klasa – budowa, składniki, referencja, kapsułowanie,

 • Etykiety: public, privat, wartości wstępne

 • Wskaźnik this

 • Konstruktor, destruktor, lista inicjalizacyjna

 • Konstruktor delegujący i kopiujący

 • Przeładowanie operatorów

 • Dziedziczenie klas

 • Polimorfizm

 • Wirtualne funkcje

 • Klasa abstrakcyjna

 • Metoda czysto wirtualna

 • Zawieranie przyjaźni

 • Wielodziedziczenie

 • Modyfikator – static

 • Struktura – struct

 • Obiekt funkcyjny – funktor

 • Algorytm count_if

 • Wyrażenie Lambda

 • Kontener STL : vector, deque, array, list, set, map

 • Algorytmy STL: min_element(), max_element(), sort(), find(), reverse(), find_if(), for_each()