C++ PODSTAWY

C++ to język, dzięki któremu zrozumiemy programowanie w bardzo dogłębny sposób. Warto więc poznać go niezależnie od tego, czy ma to być język naszej codziennej pracy, czy też przyjdzie nam pracować w innym, np. Java, C#, JavaScript czy Python. Nie przypadkiem na studiach informatycznych C++ jest wciąż tak bardzo popularny.

 

W tym przedmiocie poznajemy podstawy C++, zagadnienia omawiamy w sposób dogłębny. Skupiamy się na składni, strukturze oraz rozumieniu tworzonego kodu. Zapraszamy wszystkie osoby ambitne, które nie tylko chcą być programistami, ale chcą być dobrymi programistami. Kurs kierujemy do osób, które stawiają pierwsze kroki w programowaniu oraz tych, które programują, ale nie w języku C++.Oto lista zagadnień:

 • Środowiska IDE dla C++, kopilator

Zainstalujemy dwa środowiska CodeBlocks i Visual Studio Code, oraz nauczymy się kompilować i uruchamiać nasz program napisany w C++.


 • Podstawowe typy danych

     Poznamy podstawowe typy danych, jakie mają nazwy i jakie wartości możemy w każdym z tych typów przechowywać. 


 • Biblioteka standardowa iostream

Czym byłby nasz program konsolowy, jeśli nie bylibyśmy w stanie pobrać danych od użytkownika czy wyświetlić ich w konsoli. Dlatego poznamy polecenia cout/cin/endl.


 • Zmienne / stałe / operacje na nich

Jak większość z Was już wie, w programowaniu używamy zmiennych, które przechowują dane. Przyjrzymy się im bliżej i poznamy zmienne które nie są zmienne ;)


 • Operatory matematyczne i przypisania

Z reguły w komputerze coś liczymy i zapamiętujemy w zmiennych. Żeby to zrobić w C++, musimy poznać, jakie znaczenie dla tego języka mają różne operatory matematyczne.


 • Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe

Tablice są najbardziej znaną formą przechowywania większej ilość danych w uporządkowany sposób. Dlatego trzeba dobrze nauczyć się nimi posługiwać.


 • Ogólne informacje o klasie

Co prawda ten przedmiot nie dotyka tematu klas, jednak podstawy tego zagadnienia musimy poznać. Choćby dlatego, że będziemy się posługiwać klasami w przypadku, gdy korzystamy z biblioteki ST.


 • Wyrażenia logiczne / instrukcja if… else

Żeby program był dla nas użyteczny, musimy mieć możliwość podjęcia decyzji przez nasz program, do tego będziemy używać instrukcji if oraz wyrażeń logicznych.


 • Pętle warunkowe while / do… while

Ogólnie uznaje się, że każdy dobry programista jest leniwy i to powoduje, że szuka rozwiązań, które wykonają pracę za niego. Jednym z najważniejszych elementów, które do tego można wykorzystać, są pętle. Właśnie o nich jest ten materiał.


 • Funkcje

Poznanie co to są funkcję i jak się z nich korzysta, to podstawa w każdym języku programowania. Nauczmy się ich dobrze i niech nam pomagają w pisaniu bardziej uniwersalnego i przejrzystego kodu.


 • Wskaźniki

Poznamy, czym są wskaźniki w C++. Zwracam uwagę na ten materiał, bo jest to jak tabliczka mnożenia w matematyce, bez tego nie pojedziemy dalej.


 • Problemy z typem zmiennoprzecinkowym

Będę pokazywał, że nasz komputer nie umie liczyć. A tak na poważnie, następne zagadnienie, którego znajomość jest bardzo istotna, są to liczby zmiennoprzecinkowe. Dodatkowo poznamy nową klasę Vector. A żeby dopełnić całość trudnymi zagadnieniami, to dorzucimy operatory new i delete.


 • Polecenia preprocesora

Preprocesor, czyli coś, co jest wykonywane przed kompilacją programu oraz rekurencja. Rekurencja należy również do tych technik, których używamy, żeby się za mocno nie napracować.


 • Sortowanie

Omówimy i pokażemy, jak wykonać  sortowanie bąbelkowe oraz sortowanie przez wybieranie, omówimy również funkcję sort z biblioteki STL.

 

 • Iteratory

Jest to zagadnienie związane bardzo mocno z kontenerami w STL, a żeby się po kontenerach sprawnie poruszać, musimy wiedzieć, co to są iteratory i jak się nimi posługiwać.


 • 5 zadań

Na samym końcu będziemy mieli sporo zadań do wykonania w celu praktycznego wykorzystania języka, którego się uczyliśmy. Oczywiście rozwiązania  wraz z tłumaczeniem dostępne w postaci wideo.