FUNDAMENTY PROGRAMOWANIA

Podczas nauki w tym przedmiocie poznasz bliżej kwestie web developmentu i przede wszystkim kilka popularnych języków programowania: Java, Python, PHP i JavaScript

Przedmiot jest wymagający, ale nie stawiaj przed sobą celu zrozumienia wszystkiego. Choć może to brzmieć dziwnie, chodzi tu bardziej o poznanie języków programowania, ich składni, działania. Jako programist(k)a w przyszłości możesz wybrać język, w którym będziesz się specjalizować, np. C++ czy JavaScript, w czym może pomóc Ci platforma Studiuję IT.

Języków będziemy uczyć się na przykładach, ale także w zadaniach dla Ciebie. Tak, tak, będą prace domowe :)

I żeby było jasne, po zaliczeniu tego przedmiotu NIE będziesz programistą PHP, Java, Python i JavaScript! Po prostu poznasz te języki, zobaczysz, jak się ich używa, czym się różnią i zrozumiesz, jak działają.


Przedmiot 'Fundamenty programowania' pozwoli Ci:

  • Zapoznać się z kilkoma najpopularniejszymi językami programowania;

  • Zapoznać się z najważniejszymi technikami programistycznymi: programowaniem strukturalnym (proceduralnym), obiektowym i funkcyjnym;

  • Dowiedzieć się, jakie są dobre praktyki programistyczne;

  • Nabrać umiejętności rozwiązywania problemów programistycznych.


Ten przedmiot realizowany jest wspólnie z trenerami programowania: Jakubem Królem (JavaScript), Tomaszem Tomczykiem (PHP), Karolem Rogowskim (Java) i Kacprem Sieradzińskim (Python). A, na deser jestem też ja, Bartłomiej Borowczyk (HTML/CSS).