MQL5

Witaj w fascynującym świecie programowania w języku MQL5! Język ten jest kluczowym elementem tworzenia narzędzi analitycznych i automatycznych systemów handlowych, które pozwalają na analizę rynków finansowych oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na algorytmach. 


Język MQL5 daje programistom szerokie możliwości w zakresie tworzenia nie tylko wskaźników, ale również skryptów oraz Expert Advisors, które są powszechnie wykorzystywane na platformach handlowych, takich jak MetaTrader 5. Dzięki temu językowi można tworzyć zaawansowane narzędzia, które pomogą w analizie technicznej oraz w automatyzacji procesów handlowych.


MQL to język programowania wbudowany w platformę MetaTrader. W celu napisania własnych robotów handlowych, wskaźników czy innych aplikacji na MQL, a także ich kompilacji i debugowania, wykorzystuje się środowisko programisty MetaQuotes Language Editor, dostarczane razem z instalacją MetaTrader Client Terminal. My na tym przedmiocie poznamy podstawy platformy, jak i samego języka MQL.


Wprowadzenie się w tę tematykę daje szansę na rozwój własnych umiejętności programistycznych, a także na poszerzenie horyzontów w zakresie rynków finansowych. Zrozumienie języka MQL5 i jego możliwości pozwoli Ci tworzyć własne, unikalne narzędzia, które będą wspierać Cię w Twojej pracy czy pasji.Opis zagadnień w ramach kursu:


Informacja wstępna

Zapoznanie się z celem i założeniami kursu, omówienie planu zajęć oraz wprowadzenie do tematyki handlu na giełdzie. Dowiemy się, czego nauczymy się podczas kursu oraz jakie umiejętności zdobędziemy.


Instalacja platformy demo 

Przejdziemy przez proces instalacji platformy handlowej w wersji demonstracyjnej, która pozwoli nam bezpiecznie testować nasze strategie i wiedzę nabytą podczas kursu. Poznamy również podstawowe funkcje i narzędzia dostępne na platformie.


Podstawy giełdy 

Zanurzymy się w fascynujący świat giełdy, poznając jej kluczowe elementy, takie jak instrumenty finansowe, indeksy czy terminy handlu. Zrozumiemy, jak działa rynek finansowy i na czym polega zarabianie na giełdzie.


Podstawy giełdy - wskaźniki 

Przedstawimy podstawowe wskaźniki giełdowe, takie jak średnie kroczące MA, oraz zrozumiemy, jak wykorzystać je do analizy technicznej. Dowiemy się, jak te narzędzia pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.


Składnia języka MQL5 cz.1  

Zapoznamy się z środowiskiem programistycznym IDE, stworzymy swój pierwszy skrypt w języku MQL5 i nauczymy się podstawowych typów danych, takich jak int, bool, char czy float. Poznamy również, jak korzystać z tych typów danych w praktyce.


Składnia języka MQL5 cz.2 

Poznamy dalsze typy danych, takie jak color, datetime, double i string, oraz zrozumiemy, jak używać ich do tworzenia bardziej zaawansowanych skryptów. Odkryjemy również, jak te typy danych wpływają na funkcjonowanie naszych algorytmów.


Składnia języka MQL5 cz.3

Nauczymy się używać operatorów logicznych i arytmetycznych w języku MQL5, a także dowiemy się, jak przekazywać wartości przez referencję. Zdobędziemy umiejętności niezbędne do przetwarzania i analizowania danych w celu tworzenia efektywnych strategii handlowych.


Składnia języka MQL5 cz.4

Opanujemy struktury sterujące takie jak if, switch, for i while, poznając również podstawy tworzenia klas i obiektów. Dowiemy się, jak sterować przepływem programu oraz tworzyć i używać prostych klas w MQL5.


Expert Advisor cz.1

Zaczniemy tworzyć naszego własnego experta, czyli automatyczny system handlowy, poznając główne funkcje OnInit, OnDeinit oraz OnTick. Nauczymy się programowo odczytywać informacje o świecach, cenach oraz czasie otwarcia świecy, co pozwoli nam analizować dane historyczne i bieżące.


Expert Advisor cz.2

Skupimy się na programowym odczytywaniu wartości wskaźnika MA (średnia krocząca), interpretacji sygnałów kupna (BUY) i sprzedaży (SELL) generowanych przez wskaźniki oraz na otwieraniu pozycji handlowych w oparciu o te sygnały. Poznamy, jak automatyzować procesy decyzyjne w naszym systemie handlowym.


Expert Advisor cz.3

Zajmiemy się zabezpieczaniem naszego kodu przed błędami, utrzymaniem jednego otwartego zlecenia oraz zamykaniem zleceń. Dowiemy się, jak wprowadzać różnorodne zabezpieczenia oraz jak kontrolować ryzyko związane z handlem na giełdzie za pomocą naszego experta.


Zakończenie

Podsumowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności i przedstawienie możliwości dalszego rozwoju w dziedzinie handlu na giełdzie za pomocą automatycznych systemów handlowych.


Zapraszamy Cię do odkrycia świata MQL5 i życzymy owocnej nauki oraz satysfakcji z osiągnięć, które zdobędziesz podczas kursu!