ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT

Ten przedmiot pozwoli Ci zrozumieć projekt nie tyle od strony kodu i technologii, ale przede wszystkim jego organizacji i struktury oraz zarządzania jego powstawaniem i rozwojem. Poznasz tutaj popularne metodyki i techniki zarządzania projektami IT, w tym przede wszystkim Scrum. Sporo czasu poświęcimy też na studium przypadku. Po tym przedmiocie będzie Ci łatwiej prowadzić własne projekty programistyczne, jak również dołączyć do zespołu i dobrze odnaleźć się w jego strukturze i działaniu. Nauczysz się także efektywniej współpracować z klientami i ‘dowozić’ ustalenia do celu.


Przedmiot został zrealizowany przez Bartłomieja Borowczyka we współpracy z kadrą zarządzającą software house’ów oraz deweloperami tworzącymi zespoły scrumowe: Jakubem Królem, Marcinem Grygierkiem, Bartłomiejem Kaczorem i Karolem Rogowskim.